plen
Dzisiaj 30 marca 2023
-0oC

Historia i herb

Rejowiec Fabryczny jest miastem w powiecie Chełmskim. Prawa miejskie otrzymał w 1962 r., jednak pierwsze wzmianki dotyczące osadnictwa na tym terenie pochodzą z XIII wieku. Założyciel pobliskiego Rejowca - Mikołaj Rej, posiadał na obszarze zajmowanym dziś przez miasto dwa folwarki. Po ożenku z Zofią Kościanówną otrzymał w posagu dobra Stajne – Złote, położone w obrębie dzisiejszej ul. Złotej oraz dzierżawę królewską - folwark Stajne, położony w okolicach istniejącego dziś osiedla o tej samej nazwie. W tym samym miejscu w XVIII w. istniał folwark, którego właścicielem był Ignacy Wojakowski. W marcu 1876 r. nabył te dobra Krzysztof Morawski, który wybudował, istniejący do dzisiaj, murowany dwór, otoczony parkiem.

Największy wpływ na rozwój urbanistyczny tych terenów miały następujące wydarzenia:

  • w 1878 r. część dóbr ziemskich nabyło Towarzystwo Nadwiślańskiej Kolei Żelaznej i w latach 1879 - 90 przeprowadzona została tędy linia kolejowa i zbudowana stacja,
  • w roku 1914 Towarzystwo Akcyjne Lubelskiej Fabryki Portland - Cement „Firlej”, bazując na miejscowych pokładach margla, rozpoczęło budowę cementowni. Inwestycja została ukończona w roku 1924, kiedy uruchomione zostały dwa piece obrotowe o mocy produkcyjnej 120 tys. ton rocznie. Na tzw. Morawinku wzniesiono dwa budynki mieszkalne dla pracowników - specjalistów zakładu,
  • w latach 1951 - 55 nastąpiła rozbudowa cementowni, powstało pięć nowych pieców obrotowych, dzięki którym zakład produkował 700 tys. ton cementu rocznie. Cementownia zaczęła funkcjonować pod nazwą „Pokój”, a rozbudowywana wraz z nią miejscowość uzyskała rangę osiedla robotniczego,
  • 22 lipca 1962 r. Rejowiec Fabryczny otrzymał prawa miejskie.

Od tego czasu rozpoczął się nieustanny rozwój miasta. W 1963 r. oddano do użytku wzniesiony przy ul Lubelskiej budynek szkoły z salą gimnastyczną, a 5 lat później - biurowiec Urzędu Miasta i komisariatu policji. W 1971 r. wybudowano pod torami kolejowymi tunel, umożliwiający bezpieczne przejście na perony dworca PKP, a w rok później - przekazano do użytku tzw. dom nauczyciela.

W roku 1977 rozpoczęto budowę osiedla Wschód na terenie, który wyznacza obecnie kierunek zabudowy miasta - pierwsi lokatorzy wprowadzili się do mieszkań w 1978 roku. 1 czerwca 1981 r. wmurowano akt erekcyjny parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, wydzielonej z części terytoriów parafii w Pawłowie i Rejowcu Osadzie. Rok później ruszyła budowa kompleksu sakralnego (przy obecnej ul. Jana Pawła II). 5 czerwca 1994 r. odbyła się uroczysta konsekracja kościoła, który ma bardzo nowoczesną, piękną bryłę. W 1982 r. powstał w mieście Bank Spółdzielczy oraz filia PKO. W 1985 r. oddano do użytku budynek przedszkola miejskiego, a w 1986 r. wybudowano pierwszy blok spółdzielczy na osiedlu Wschód. Dziś mieszka w nim ok. 2,5 tys. osób. W 1988 r. uruchomiono nowoczesną, na owe czasy, centralę telefoniczną o pojemności 600 numerów (zastąpioną już przez centralę cyfrową). Rok później zorganizowano podstację Pogotowia Ratunkowego. W 1990 r. powstał pierwszy w dziejach miasta ośrodek kultury: Miejski Ośrodek Rozrywki i Rekreacji Dworek, a rok później uruchomiono miejską oczyszczalnię ścieków i zakład dystrybucji gazu w butlach.

Doniosłym w historii miasta był rok 1991, kiedy to w wyniku czerwcowych wyborów samorządowych nastąpił rozdział miasta i gminy Rejowiec Fabryczny na dwie odrębne, samodzielne jednostki samorządu lokalnego: miasto Rejowiec Fabryczny i gminę Rejowiec Fabryczny. Ówczesna Rada Miasta uznała za priorytet program gazyfikacji miasta. Gazyfikację przeprowadzono w zawrotnym tempie, od 1992 do 1994 r. Pozostałe działania samorządu obejmowały m.in. budowę sieci kanalizacyjnej (31 grudnia 1991 r. została oddana do użytku oczyszczalnia ścieków typu Bicon) i stworzenie w mieście jednolitego systemu wodociągów (rozpoczęto budowę nowego, perspektywicznego ujęcia wody). Rejowiec Fabryczny ma dziś trzy ujęcia wody, sieć wodociągową o długości prawie 40 km i sieć kanalizacyjną o długości 12 km.

Herb miasta

Herb miasta Rejowiec Fabryczny

Herb Rejowca Fabrycznego został ustanowiony uchwałą Rady Miejsko-Gminnej 26 czerwca 1986 r. Jego koncepcja plastyczna opracowana została przez Konstantego Prożogo w 1976 r. Herbem miasta jest srebrny topór ze złotą rękojeścią w czerwonym polu. Topór zwrócony ostrzem w lewo, z siedzącym na nim białym gołębiem o złotym dziobie. Swą formą nawiązuje on do herbu rodowego Mikołaja Reja („Oksza” - srebrny bojowy topór ze złotą rękojeścią w czerwonym polu). Natomiast gołąb, jako symbol pokoju, identyfikuje się z cementownią, noszącą w czasie powstawania herbu nazwę „Pokój”. Dziś cementownia nazywa się „Rejowiec”.

Na skróty

Aktualności

Program Czyste Powietrze

Co zrobić aby płacić mniej za ogrze...

czytaj więcej
28.03.2023
Aktualności

Portal EPODATKI dla mieszkańców ...

czytaj więcej
27.03.2023
Z prac samorządu

LVII sesja Rady Miasta

czytaj więcej
22.03.2023
Aktualności

Wścieklizna

czytaj więcej
08.03.2023