plen
Dzisiaj 30 marca 2023
-0oC
Aktualności

Program "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

środa, 2022-04-20

 

znaki strona www 1024x341

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
w ramach realizacji wieloletniego rządowego programu
Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
 
DOFINANSOWANIE: 95 000 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 118 750 zł

 

NAZWA ZADANIA: UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU PAŃSTWA NA DOFINANSOWANIE ZADANIA WŁASNEGO GMINY W ZAKRESIE DOŻYWIANIA DZIECI I ZAPEWNIENIA POSIŁKU OSOBOM TEGO POZBAWIONYM

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rejowcu Fabrycznym realizuje zadanie własne gminy w zakresie dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku osobom tego pozbawionym w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (Moduł 1 i 2) zgodnie z uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. Finansowanie dotyczy wsparcia i udzielenia pomocy w jednej z trzech form: posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego postaci produktów żywnościowych oraz na pokrycie kosztów dowozu posiłków w gminie dla osób dorosłych szczególności starszych, chorych i niepełnosprawnych.

Pomoc w zakresie dożywiania może być przyznana nieodpłatnie osobom i rodzinom, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego wymienionego w art. 8 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej oraz w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowania kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń z pomocy społecznej (Dz.U.z 2021 r., poz.1296):

  • 1 164,00 zł na osobę samotnie gospodarującą;

  • 900,00 zł na osobę w rodzinie.

Na skróty

Aktualności

Program Czyste Powietrze

Co zrobić aby płacić mniej za ogrze...

czytaj więcej
28.03.2023
Aktualności

Portal EPODATKI dla mieszkańców ...

czytaj więcej
27.03.2023
Z prac samorządu

LVII sesja Rady Miasta

czytaj więcej
22.03.2023
Aktualności

Wścieklizna

czytaj więcej
08.03.2023