plen
Dzisiaj 30 marca 2023
0oC

Oferta dla inwestorów

Samorząd miasta Twoim partnerem! Jesteśmy w stanie pomóc każdemu inwestorowi, w każdej sprawie, która jest związana z działalnością na terenie naszego miasteczka.

Dla firm mamy dobry klimat i specjalne procedury: Biuro Obsługi Inwestora – przydzielony „opiekun” z Urzędu Miasta pomoże w załatwieniu wszelkich formalności w urzędzie i innych instytucjach. Miasto prowadzi uniwersalną politykę wspierania przedsiębiorczości, skierowaną do wszystkich podmiotów. Kreowanie lokalnego rozwoju gospodarczego odbywa się poprzez pozyskiwanie zewnętrznych inwestorów, wzmacnianie lokalnej gospodarki i miejscowych firm, stymulowanie rozwoju z wykorzystaniem zasobów wewnętrznych, a także wspieranie samozatrudnienia i rozwoju małych firm rodzinnych.

Rejowiec Fabryczny to budowanie lokalnego partnerstwa na rzecz rozwoju i promocji zatrudnienia oraz wspieranie lokalnego funduszu poręczeniowo-pożyczkowego.

Samorząd Miasta rozwinął program partnerstwa publiczno-prywatnego w świadczeniu usług komunalnych. Wśród społeczności lokalnej panuje dobry klimat dla działań proekologicznych, m.in. utylizacji wyselekcjonowanych odpadów i zastosowania paliw alternatywnych w cementowni (Realizacja Dyrektywy UE 96/16 - Warunek akceptacji społecznej). Rejowiec Fabryczny, jako lokalne centrum przedsiębiorczości, handlu i usług społecznych, to miasto wielu szans.
Nasze atuty to:

 • korzystne położenie geograficzne – niewielka odległość do granicy z Ukrainą (40 km) i Lublina (50 km)
 • dobre połączenia kolejowe i drogowe do ośrodków miejskich (m.in. Lublin, Warszawa) oraz przejścia granicznego z Ukrainą (Dorohusk)
 • rozbudowana infrastruktura techniczna z rezerwami mocy
 • duża aktywność inwestycyjna samorządu
 • zasoby uzbrojonych terenów do wykorzystania w biznesie
 • tereny wypoczynkowe, nowoczesne obiekty rekreacyjne (korty tenisowe, mini-golf, boiska wielofunkcyjne)
 • uzbrojone tereny pod budownictwo mieszkaniowe
 • potencjał ludzki i dobry dostęp do instytucji edukacyjnych

Infrastruktura:

 • główna droga krajowa S12, prowadząca do przejścia granicznego w Dorohusku
 • stacja węzłowa z zapleczem przeładunkowo-składowym na trasie kolejowej Warszawa - Lublin - Dorohusk
 • nowoczesna oczyszczalnia ścieków (spełnia normy UE), ujęcie wody, sieci: wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa, energetyczna
 • banki

Na potrzeby biznesowe miasto dysponuje rezerwami mocy głównych mediów:

 • woda - 50 m3/h,
 • ścieki - 480 m3/doba
 • gaz ziemny - 2500 m3/h
 • energia elektryczna - 2000 kW
 • energia cieplna - 1,4 MW

W okolicach rozciągają się kompleksy leśne z terenami łowieckimi, rekreacyjne zbiorniki wodne z możliwością wędkowania, zasoby tanich gruntów rolnych do wykorzystania w agroturystyce oraz przetwórstwie rolno-spożywczym.
Potencjał gospodarczy Rejowca Fabrycznego daje inwestorom duże możliwości produkcyjne, a także logistyczne – nasze miasto może być doskonałą bazą do ekspansji na Ukrainę. Jesteśmy partnerem wiarygodnym i przyjaznym inwestorom. Gwarantuje to sukces w biznesie.

/-/ Stanisław Bodys
Burmistrz miasta Rejowiec Fabryczny


Dodatkowych informacji udziela:

Anna Szokaluk - Kierownik Wydziału Rozwoju Gospodarczego,
e-mail:annas@rejowiec.pl, tel. (82) 5663292, 5663277
 
ZGŁOŚ OFERTĘ!
Osoby fizyczne i przedsiębiorcy posiadający wolne obiekty lub grunty do sprzedaży lub dzierżawy mogą zgłosić je do naszej bazy ofert.
Prosimy o podanie informacji nt. oferowanych nieruchomości (lokalizacja, położenie, forma udostępnienia, powierzchnia, itd. oraz danych kontaktowych właściciela).

Na skróty

Aktualności

Program Czyste Powietrze

Co zrobić aby płacić mniej za ogrze...

czytaj więcej
28.03.2023
Aktualności

Portal EPODATKI dla mieszkańców ...

czytaj więcej
27.03.2023
Z prac samorządu

LVII sesja Rady Miasta

czytaj więcej
22.03.2023
Aktualności

Wścieklizna

czytaj więcej
08.03.2023