plen
Dzisiaj 30 marca 2023
0oC

CAF

Informacja nt. projektu wdrożenia CAF oraz planu komunikacji dla pracowników

Urzędu Miasta Rejowiec Fabryczny

Cel dokumentu:

Przekazanie informacji na temat planowanego wdrożenia metody CAF

Wdrażanie metody CAF w Urzędzie Miasta Rejowiec Fabryczny

Czym jest metoda CAF 2013?

Wspólna Metoda Oceny – CAF (ang. Common Assesment Framework) jest narzędziem kompleksowego zarządzania jakością, przeznaczonym dla jednostek administracji publicznej. Metoda CAF skupia się na:

 • przeprowadzeniu samooceny,

 • identyfikacji obszarów doskonalenia oraz

 • wprowadzaniu wymaganych usprawnień zarządczych.

Jest to model całościowego przeglądu funkcjonowania instytucji z uwzględnieniem analizy wyników jej działalności oraz potencjału organizacyjnego, oparty na założeniu, że doskonałe wyniki organizacji osiągane są poprzez przywództwo ukierunkowane na strategię i planowanie, pracowników, partnerstwo, zasoby i procesy.

Zgodnie z tą metodą, organizację poddaje się regularnie procesowi samooceny, w ramach całościowego procesu analizy wyników jej działalności. Metoda CAF dostarcza łatwe w użyciu narzędzie, dzięki któremu europejskie podmioty sektora publicznego mogą sięgnąć po techniki zarządzania jakością w celu poprawy wyników działalności.

Model zawiera dziewięć kryteriów, które odnoszą się do podstawowych obszarów organizacji, podlegających każdorazowo analizie podczas przeprowadzania samooceny:

 • kryteria POTENCJAŁU: Przywództwo, Strategia i planowanie, Pracownicy, Partnerstwo i zasoby, Procesy,

 • kryteria WYNIKÓW: Wyniki działalności w relacjach z obywatelami/klientami, Wyniki działalności w relacjach z pracownikami, Wyniki w zakresie odpowiedzialności społecznej, Wyniki kluczowe.

Co umożliwia metoda CAF?

 • ocenę funkcjonowania instytucji opartą na faktach (dowodach), wykorzystującą zestaw kryteriów powszechnie stosowanych w jednostkach sektora publicznego w Europie,

 • ustalenie, czy faktycznie uzyskano zakładany postęp,

 • uzyskanie spójności podjętych działań i konsensusu w sprawie kroków na drodze usprawniania działalności instytucji,

 • uzyskanie spójności pomiędzy osiąganymi wynikami a działaniami wykonywanymi w organizacji (potencjałem),

 • wzbudzenie zainteresowania pracowników i skłonienie do zaangażowania w proces usprawnień,

 • upowszechnienie doświadczeń w zakresie dobrych praktyk i dzielenie się nimi wewnątrz i na zewnątrz instytucji,

 • włączenie różnych inicjatyw dotyczących poprawy jakości w codzienną działalność instytucji,

 • pomiar osiąganego wraz z upływem czasu postępu w zakresie różnych elementów systemu zarządzania i osiąganych wyników – poprzez okresową samoocenę.

Jak metoda CAF będzie wdrażana?

Wdrożenie metody CAF w Urzędzie przebiega w oparciu o 10 kroków doskonalenia organizacji, podzielonych na trzy fazy:

FAZA I Początek drogi z metodą CAF

Krok 1: Organizacja i planowanie procesu samooceny

Krok 2: Upowszechnienie informacji o procesie samooceny

FAZA II Proces samooceny

Krok 3: Utworzenie 2 grup samooceny

Krok 4: Organizacja szkoleń

Krok 5: Przeprowadzenie samooceny

Krok 6: Sporządzenie sprawozdania z wyników samooceny

FAZA III Plan doskonalenia/ustalenie priorytetów

Krok 7: Sporządzenie projektu planu doskonalenia

Krok 8: Upowszechnienie informacji o planie doskonalenia

Krok 9: Realizacja planu doskonalenia

Krok 10: Planowanie następnej samooceny CAF

Harmonogram wdrażania metody CAF w naszym urzędzie przedstawia się następująco:

Powołanie Koordynatora i Zespołu Samooceny CAF 29.05.2015 r.

Szkolenie dla zespołu samooceny: 21 sierpnia 2015 r.

Warsztaty samooceny i planowania działań doskonalących: 08 i 09 września 2015 r.

Informacje na temat projektu wdrożenia metody CAF udziela:

Koordynator Samooceny CAF: Robert Szokaluk Sekretarz Miasta.

PLAN KOMUNIKACJI

Na skróty

Aktualności

Program Czyste Powietrze

Co zrobić aby płacić mniej za ogrze...

czytaj więcej
28.03.2023
Aktualności

Portal EPODATKI dla mieszkańców ...

czytaj więcej
27.03.2023
Z prac samorządu

LVII sesja Rady Miasta

czytaj więcej
22.03.2023
Aktualności

Wścieklizna

czytaj więcej
08.03.2023